Σπύρος Παπαδημητρίου
Υποψήφιος Διδάκτωρ

Εργαστήριο 207
Πληροφορίες Υπολογιστή
Linux spyros-unipi 4.4.0-47-generic #68-Ubuntu SMP Wed Oct 26 19:39:52 UTC 2016 x86_64
195.251.230.87